61. Tuna Avocado Temaki
£3.80
60. Salmon Avocado Temaki
£3.80
51. California Roll Futomaki
£6.00
White Wine - Silver Ghost Sauvignon Blanc
£15.60
Sake - Ozeki Karatamba (300ml/720ml )
£15.00