3. Takoyaki
£5.50
35. Scallops Sashimi
£4.50
62. Soft Shell Crab Temaki
£5.00
120. Mixed Stir Fry Noodle
£8.00
93. Tofu Steak Curry
£7.50